Associazione KiKoceramica
strada Tamburrina 7
San Pietro
10020 – Pecetto Torinese (TO)
cel. +39 339.1351592
tel. +39 011.8608172
kikobazz@libero.it